Plan politic de GUVERNARE LOCALĂ pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea

Dragi râmniceni,

Sunt Ion Marian Lazăr și candidez din partea Alianței Dreapta Unită la Primăria Râmnicu Vâlcea pentru că îmi doresc o administrație locală în care vocea cetățenilor să fie auzită tot timpul. Am lucrat în sectorul privat, atât în țară, cât și în străinătate, unde am ocupat o serie de poziții de conducere în industria auto. Începând cu anul 2020, am fost ales și reprezint cu bună credință interesele electoratului vâlcean în Parlamentul României. De la acel moment, am reușit să promovez o serie de propuneri legislative, atât în mod individual, cât și alături de colegii mei parlamentari. De asemenea, am exercitat un control parlamentar riguros asupra structurilor administrației centrale, fiind totodată implicat, alături de colegii mei, în eforturile de luptă împotriva corupției, de creșterea transparenței bugetare și eficientizare a cheltuielilor publice.

Acum, însă, e momentul ca alături de voi, dragi concetățeni, să modernizăm localitatea în care trăim. Vreau și pot să fiu primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea!

Nimic fără vâlceni!

 Râmnicu Vâlcea reprezintă acasă pentru peste 93.000 de locuitori. În acest municipiu, în care mulți am decis să rămânem, punându-ne totodată speranța în cei aleși, situația nu este nici pe departe una pe care ne-am fi dorit-o cu toții.

Din nefericire, actualul edil al municipiului nu a conștientizat suficient competiția existentă la nivel național în ceea ce privește atragerea de investitori privați și forța de muncă înalt calificată.

Astfel, ținând seama de situația existentă la nivel local, am elaborat un program de guvernare locală ce este structurat pe doi piloni de intervenție ce vizează atât măsuri privind apropierea deciziei administrative de cetățeni cât și acțiuni concrete de soluționare a problemelor cu care se confruntă râmnicenii, inclusiv în ceea ce privește atragerea investitorilor și menținerea forței de muncă pe plan local.

Redarea încrederii în procesul decizional

 În scopul redării încrederii râmnicenilor în administrația locală este necesar ca în procesul de identificare și soluționare a principalelor probleme cu care se confruntă urbea să fie implicați cei care sunt cei mai impactați de deciziile administrației locale, respectiv cetățenii Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Având în vedere că, la momentul actual, participarea cetățenilor și sectorului privat în procesul de identificare și prioritizare a deciziilor ce trebuie adoptate la nivelul administrației locale este una extrem de redusă, este mai mult decât necesară implementarea unor măsuri ce presupun modificarea actualelor proceduri administrative în sensul operaționalizării la nivelul administrației locale a conceptelor de guvernanță locală și democrație participativă.

Acest demers presupune în mod nemijlocit co-implicarea populației și a mediului privat în cadrul sistemului de guvernare locală, prin participarea în procesul decizional a cetățenilor, indiferent de nivelul educațional sau material cât și a reprezentanților mediului privat.

În acest scop, în vederea încurajării participării atât a locuitorilor cât și a sectorului privat la identificarea problemelor și stabilirea priorităților administrației municipale, este extrem de necesară adoptarea unui sistem integrat de consultare publică care presupune utilizarea alternativă, atât a referendumului local, cât și a grupurilor tehnice de lucru (GTL) în care vor fi cooptați actori non guvernamentali (patronate, asociații profesionale, organizații non guvernamentale) care dețin capacitatea și expertiza necesară în sfera administrativă.

Astfel, utilizând acest sistem integrat de consultare, administrația municipală recunoaște în mod real capacitatea actorilor implicați de a-și aduce contribuția la rezolvarea problemelor urbei.

Măsuri pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a Municipiului Râmnicu Vâlcea

Deși în mare parte Râmnicu Vâlcea este un oraș curat sunt încă zone cu o curățenie care lasă de dorit, un oraș aglomerat, un oraș cu multe străzi neasfaltate, un oraș cu zone în care sistemul de canalizare lipsește, în care investitorii privați nu sunt atrași să investească. Multe dintre problemele cu care se confruntă râmnicenii nu au fost nici pe departe soluționate în mod concret, fapt pentru care încrederea cetățenilor în administrația locală a scăzut constant.

În acest context, pe lângă adoptarea unui sistem integrat de consultare publică, prezentul program politic de guvernare locală își propune adoptarea unor măsuri concrete în următoarele domenii: infrastructura tehnico-edilitară; infrastructura de transport; educație și sport, mediu de afaceri, sănătate, servicii sociale, cultură, situație locativă și implementarea unor strategii de dezvoltare pe termen lung și foarte lung cu implicarea tuturor actorilor politici care să ducă la implementarea strategiilor indiferent de coloratura politică.

În domeniul infrastructurii tehnico-edilitară principalele direcții de acțiune vizează:

1. asfaltarea tuturor străzilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea;
2. crearea unor locuri de parcare fără plată în afara celor de reședință;
3. proiectarea şi construirea unor parcări de tip “park and ride” amenajate la ieșirile din municipiu;
4. construcția unor noi piste de biciclete;
5. realizarea unor lucrări de reabilitare a vechii rețele de canalizare a municipiului;
6. continuarea și accelerarea derulării programului de anvelopare termică a imobilelor;
7. utilizarea pe scară largă a resurselor de energie regenerabilă;
8. automatizarea tuturor punctelor termice;
9. implementarea sistemului de contorizare individuală a energiei termice la nivelul întregului municipiu;
10. reabilitarea rețelei de distribuire a agentului termic pe zonele secundare;
11. sprijinirea utilizării pe scară largă a sistemelor de încălzire pe bază de energie regenerabilă cât și a sistemelor inteligente de contorizare;
12. realizarea unui studiu necesar identificării spațiilor care permit extinderea carosabilului pe principalele artere rutiere ale orașului;
13. actualizarea constantă a planului urbanistic general (PUG) al Municipiului Râmnicu Vâlcea;
14. semnalizarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni pe timpul nopții;
15. reorganizarea și eficientizarea structurilor din cadrul primăriei Râmnicu Vâlcea desemnate cu atribuții privind atragerea fondurilor nerambursabile;
16. alocarea de fonduri pentru procesul de bugetare participativă;
17. extinderea rețelelor de utilități (gaze, apă, canalizare etc.) către zonele din Municipiul Râmnicu Vâlcea în care acestea lipsesc sau nu sunt suficient dezvoltate;
18. crearea unui centru de management integrat al deșeurilor care să determine o reducere a prețurilor prin colectarea selectivă a deșeurilor;

În domeniul infrastructurii de transport principalele direcții de acțiune vizează:

1. susținerea demersurilor interinstituționale către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea construirii unei centuri ocolitoare a Municipiului Râmnicu Vâlcea;
2. crearea unei autorități metropolitane de transport;
3. elaborarea unei strategii locale distincte privind transportul inter modal;
4. extinderea programului de operare a mijloacelor de transport în comun din municipiu până la ora 23;
5. adaptarea orarului de trafic stabilit pentru principalele linii preorășenești care asigură legătura dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea și localitățile metropolitane;
6. operaționalizarea unui sistem de informare a călătorilor cu panouri electronice amplasate în stații;
7. implementarea unui sistem avansat de management al traficului (ATMS – Advanced Traffic Management System).

În domeniul educație și sport principalele direcții de acțiune vizează:

1. elaborarea unei strategii locale distincte care să determine cauzele care au condus la creșterea abandonului școlar și măsurile care trebuie întreprinse;
2. susținerea dezvoltării învățământului preuniversitar dual în Municipiul Râmnicu Vâlcea;
3. extinderea rețelei de instituții preșcolare;
4. dotarea școlilor de arte și meserii cu echipamente de ultimă generație în scopul revitalizării învățământului profesional din municipiu;
5. reabilitarea termică a tuturor unităților școlare;

În zona mediului de afaceri principalele direcții de acțiune vizează:

1. elaborarea unei strategii locale distincte care să identifice cauzele care au generat deficitul de personal calificat din Municipiul Râmnicu Vâlcea și măsurile care se impun;
2. elaborarea unei strategii locale distincte care să vizeze identificarea măsurilor ce trebuie adoptate în scopul stopării exodului cetățenilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea în afara județului și țării;
3. crearea unui Incubator Transfrontalier Tehnologic și de Afaceri în Municipiul Râmnicu Vâlcea;
4. crearea unui Centru regional de excelență pentru industrii creative în Municipiul Râmnicu Vâlcea;
5. reducerea impozitelor și taxelor plătite de persoanele juridice către administrația locală;
6. instituirea și acordarea unor facilități pentru stoparea emigrării personalului calificat din Municipiul Râmnicu Vâlcea;
7. elaborarea unei strategii locale distincte privind dezvoltarea sectorului IT;
8. sprijinirea creării unor clustere în domeniul industrial, alimentar, chimic și HORECA;
9. sprijinirea turismului cultural și ecumenic care este slab valorificat;
10. elaborarea unei strategii locale distincte de sprijinire a investitorilor;
11. sporirea comunicării instituționale cu mediul de afaceri;
12. crearea unui sistem integrat de consultare a mediului de afaceri de către administrația municipală;
13. implicarea mediului de afaceri și a celui universitar în actualizarea strategiei de dezvoltare a municipiului;
14. creșterea componentei investiționale în structura bugetului local și măsuri de creștere a transparenței bugetare și eficientizarea cheltuielilor administrației locale;
15. efectuarea unui audit de performanță la nivelul structurilor Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.

În domeniul sănătății principalele direcții de acțiune vizează:

1. reabilitarea, extinderea, consolidarea și modernizarea clădirilor unităților medicale aflate în subordinea primăriei Râmnicu Vâlcea;
2. dotarea unităților medicale aflate în subordinea primăriei Râmnicu Vâlcea cu aparatură medicală modernă;
3. susținerea demersurilor necesare înființării unui centru de îngrijiri paliative care trebuie să deservească Municipiul Râmnicu Vâlcea;
4. susținerea demersurilor necesare înființării unui centru medico-social pentru îngrijiri stomatologice, psihologice si consultanță medicină generală pentru familiile defavorizate;
5. susținerea demersurilor necesare înființării unui centru mobil de asistență medicală pentru pacienții imobilizați, vârstnici și copii;
6. măsuri de sprijinire a asigurării bazei materiale sanitare necesare Centrului Medical de Permanență din Municipiul Râmnicu Vâlcea.

În domeniul serviciilor sociale principalele direcții de acțiune vizează:

1. măsuri de reducere a deficitului de resursă umană specializată;
2. diversificarea infrastructurii necesare prestării serviciilor sociale;
3. reducerea numărului beneficiarilor de venit minim garantat;
4. sporirea implicării locale în activitățile de prevenire a excluziunii sociale a copiilor expuși diverselor situații de risc.

În domeniul cultural principalele direcții de acțiune vizează:

1. încurajarea participării active a organizațiilor non guvernamentale în sfera culturală;
2. elaborarea unei strategii locale distincte privind turismul cultural.
3. sprijinirea demersurilor necesare organizării unui forum internațional pentru promovarea culturii locale.

În domeniul locativ principalele direcții de acțiune vizează:

1. reevaluarea încadrării în clasele de risc seismic a imobilelor ce sunt deja încadrate în aceste clase;
2. continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea.
3. extinderea și modernizarea rețelelor de termoficare și separarea agentului termic pe orizontală;